Framsida

Mannerheim

Korta biografier

Personporträtt

Pocket

Sidokarta

Roman

Biografier

Krig och spionage

Företagshistorik

Talböcker

CV

 

man444012

Robert Brantberg

Mannerheim

ÖB och president

1940−1951

 

Suomen marsalkka
Gustaf Mannerheim

 

http://kotisivu.suomi.net/brantberg/Mannerheim%20-%20Tsaarin%20upseeri%201867-1914_tiedostot/image008.jpg

320 sidor

Gummerus Kirjapaino Oy

Jyväskylä 2005

Kustannusosakeyhtiö Revontuli

Med stöd av Finlands facklitterära författare rf

 

Marskalken av Finland

Gustaf Mannerheim

 

Efter det finländska vinterkriget fortsatte Gustaf Mannerheim (1867–1951) som överbefälhavare för Finlands armé. Storkriget fortsatte i Europa och Sovjetryssland krävde nya eftergifter av Finland. Landet gick ut i ett nytt krig vid sidan av Tyskland, den enda garanten för Finlands självständighet.

Mannerheim ledde år 1941 sina trupper till Sankt Petersburgs portar, Svir, Petroskoj och Rukajärvi, långt in i Fjärrkarelen. Han vägrade att överfalla Sankt Petersburg eller att avskära Murmanskbanan.

När det stod klart att Tyskland förlorar kriget, beslöt Finland att sondera fred med Sovjetryssland. President Risto Ryti hade bundit sig vid Tyskland och Mannerheim ersatte honom på sommaren 1944. Efter en avvärjningsseger slöt Finland fred och var tvungen att fördriva de tyska trupperna ur landet. Landet betalade ett drygt krigsskadestånd.

Mannerheim drog sig tillbaka till Schweiz för att skriva sina memoarer. Han assisterades av den före detta chefen för Karelska armén Erik Heinrichs och högkvarterets underrättelsechef Alàdar Paasonen.

Mannerheim avled i Schweiz i början på år 1951. Digra folkmassor följde med begravningståget till marskalkens sista viloplats på gravgården i Sandudd. Likkistan var draperad med Finlands baner.

ÖB och president är den avslutande och självständiga delen i författarens Mannerheim-serie på över ettusen sidor i fyra band. ÖB och president är Brantbergs tionde krigshistoriska verk.

Övriga böcker i Mannerheim-serien: Officer i tsarens tjänst 1868−1914, Den vita generalen 1914−1918, Fältmarskalken 1918−1940

Robert Brantberg är känd för sina böcker om Gustaf Mannerheim och Adolf Ehrnrooth. Författaren har även skrivit biografier över infanterigeneralen Kaarlo Heiskanen och ödemarksgeneralen Erkki Raappana samt inemot etthundra levnadsskildringar om krigsgeneraler, officerare i fält samt män i krig.

Framsida

Mannerheim

Korta biografier

Personporträtt

Pocket

Sidokarta

Roman

Biografier

Krig och spionage

Företagshistorik

Talböcker

CV