Framsida

Mannerheim

Korta biografier

Personporträtt

Pocket

Sidokarta

Roman

Biografier

Krig och spionage

Företagshistorik

Talböcker

CV

 

Eversti
Gustaf Mannerheim
1904

Robert Brantberg

Mannerheim

Officer i tsarens tjänst

1867−1914

 

 

Robert Brantberg 
Mannerheim 
tsaarin upseeri

320 sidor

pärm Terho Lehtolainen

pärmfoto Mannerheim-museet

Gummerus Kirjapaino Oy

Jyväskylä 2003

Kustannusosakeyhtiö Revontuli

http://kotisivu.suomi.net/brantberg/Mannerheim%20-%20Tsaarin%20upseeri%201867-1914_tiedostot/image007.jpg

http://kotisivu.suomi.net/brantberg/Mannerheim%20-%20Tsaarin%20upseeri%201867-1914_tiedostot/image008.jpg

Överste Gustaf Mannerheim

 

Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867−1951) är utan tvekan den mest betydande gestalten i självständiga Finlands historia. Men hur kom det sig att den unga finländska baronen blev en elegant kosmopolit, en hörnsten för Finlands självständighet?

Gustaf var en livfull yngling, då hans skuldsatta far flydde med sin älskarinna till Paris. Den unga bråkmakaren relegerades från gymnasiet och var även tvungen att lämna Villnäs, den tvångsauktionerade sekelgamla familjeherrgården. Senare blev Gustaf förvisad från kadettskolan i Fredrikshamn utan studentexamen.

Ynglingen läste privat till student med stöd av sin morbror Albert von Julin, brukspatronen i Fiskars. Gustaf studerade vid Nikolajs kavalleriskola i Sankt Petersburg och blev officer i tsarens chevaliergarde.

Den unga officeren gifte sig med Anastasia Arapova, en förmögen arvtagare. Anastasia flydde senare till Cannes med parets två döttrar. Gustaf drog ut i rysk-japanska kriget och återkom som hjälte. Efter kriget kommenderades han på en två års rekognosceringsexpedition till Kina. Han träffade bland andra Dalai Lama, den landsflyktige andliga ledaren för Tibets folk.

Gustaf blev chef för ett ryskt ulanregemente i Polen och befordrades till general vid tsarens följe. Generalen fick nära följa med tsar Nikolajs och kejsarinna Aleksandras liv. Han umgicks med ryska storfurstar, generaler och ministrar samt societetsskönheter i Sankt Petersburg och Warszawa. Han intresserade sig för hästar, jakt, vadslagning och tidens hektiska politik.

Se även fortsättningsdelarna Den vita generalen, Fältmarskalken samt Överbefälhavare och president.

Framsida

Mannerheim

Korta biografier

Personporträtt

Pocket

Sidokarta

Roman

Biografier

Krig och spionage

Företagshistorik

Talböcker

CV